Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Kopalnia węgla kamiennego w rejonie Nowej Rudy

dodano 2013-07-22 13:44 w kategorii: Ludzie

Komunikat nr 1

 

Adama   Łąckiego

 

dot.  przygotowań  uruchomienia kopalni węgla kamiennego  w rejonie  Nowej Rudy

 

 

 • W dniu 18 lipca 2013 r., Ministerstwo Środowiska, po długim oczekiwaniu wnioskodawcy, od marca  b.r., po wielu perturbacjach i interwencjach, wydało wreszcie  koncesję na rozpoznanie złoża węgla kamiennego dla inwestora z Australii polskiego pochodzenia, który zdecydował się na  uruchomienie kopalni  w rejonie Nowej Rudy.

 

 • Traktuję uzyskanie w/w koncesji jako wielki sukces w skali kraju, zamykający I etap przedsięwzięcia, dlatego dzisiaj po pokonaniu wielu przeszkód, dziękuję  wszystkim  wspierającym  moje działania w  sprawie przywrócenia kopalni w rejonie Nowej Rudy i otworzenia szansy na około 2000 nowych miejsc pracy tak bardzo potrzebnych w naszym powiecie.

 

 • Dziękuję mieszkańcom, wierzącym w powyższą inicjatywę i deklarację działania, którą złożyłem górnikom w Nowej Rudzie - Słupcu pod pomnikiem Trudu Górniczego, podczas Święta Barbórki, 4-go grudnia 2011 roku jako wiceprzewodniczący SLD w powiecie i wicestarosta kłodzki.

 

 • Jestem szczęśliwy, że dalej ruszyła  realizacja w/w  koncepcji o wielkim znaczeniu, która oprócz turystyki będzie dobrze służyć naszym mieszkańcom zmniejszając bezrobocie i rozwijając gospodarczo cały region  powiatu kłodzkiego.

 

 • Węglowa inicjatywa była rozwijana na gruncie debat z mieszkańcami powiatu  organizowanymi przez  SLD w lutym i grudniu 2012 roku oraz w czerwcu b.r. W tych działaniach bezcenne było zespołowe, zdecydowane działanie Kazimierza Drożdża wraz z całym zarządem powiatowym SLD, Romana Mrozka specjalisty byłego dozoru górniczego, oraz lokalnych działaczy SLD z Nowej Rudy wraz z Przewodniczącym Związku Górników  Regionu Noworudzko-Wałbrzyskiego, Edwardem Śledziem.

 

 • Od początku nasza idea wykorzystania bogactw naturalnych ziemi kłodzkiej z węglem kamiennym koksującym i wodami termalnymi oraz innymi inwestycjami  rozwojowymi  miała ciągłe wsparcie Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego, Radosława Mołonia i radnego sejmiku, Przewodniczącego Marka Dyducha, oraz Pani                  Europoseł, Lidii Geringer de Oedenberg. To Oni jako reprezentanci lewicy  dyskutowali we wszystkich  debatach SLD z mieszkańcami powiatu o ich problemach.

 

 • Szczególnie podkreślam, że nie byłoby w/w inwestora z Australii gdyby nie wyjątkowa pomoc, o którą prosiłem i zaangażowanie posła SLD Ryszarda Zbrzyznego, sekretarza klubu  SLD i zarazem Przewodniczącego Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego KGHM Polska Miedź S.A.,   oraz gdyby nie konkretne  działania podejmowane przez, profesora Stanisława Speczika, który jest wielkim, światowym autorytetem polskiej geologii. To profesor nadawał ton specjalnym konferencjom naukowym, organizowanym w Kłodzku przez powiat,  w sierpniu i listopadzie 2012 roku oraz zainteresował inwestora z Antypodów,  rejonem Nowej Rudy.

 

 

 • Zwracam  uwagę, że sprawa przyśpieszenia ostatecznego wydania koncesji

geologicznej inwestorowi, wyraźniej ruszyła do przodu po interpelacji poselskiej złożonej przez R. Zbrzyznego i po bezpośrednim spotkaniu lokalnych samorządowcóww osobach Wicestarosty Adama Łąckiego i Romana Mrozka z Podsekretarzem Stanu, Głównym Geologiem Kraju Piotrem Woźniakiem oraz z Posłem SLD Ryszardem Zbrzyznym.

Wielkie znaczenie miała interwencja Przewodniczącego Leszka Millera, który specjalnie w tej sprawie przyjechał z wizytą roboczą do Kłodzka i Nowej Rudy na zaproszenie Rady Powiatowej SLD w dniu 5 czerwca b.r. To za Jego pośrednictwemprzekazano specjalną petycję lokalnych władz SLD do Premiera Donalda Tuska i Wicepremiera Janusza Piechocińskiego, Ministra Gospodarki.

 

 • Z uznaniem i podziękowaniem potwierdzam, że przy realizacji zadania i całej obsługi inwestora włącznie z przygotowaniem wniosku koncesyjnego wielką pracą i zaangażowaniem wykazał się  Roman Mrozek, specjalista  Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w starostwie powiatowym, specjalista dozoru górniczego w byłej  Kopalni Węgla Kamiennego ”Nowa Ruda”. 

 

 • Cenię to, że moja inicjatywa uruchomienia kopalni,  od początku  zyskała  poparcie  starosty kłodzkiego  Macieja Awiżenia  i  posła Jakuba Szulca z PO, który zadeklarował swoją pomoc. Następnie w/w przedsięwzięcie zyskało aprobatę i pozytywne opinie burmistrza miasta Nowa Ruda Tomasza Kilińskiego i wójta gminy Nowa Ruda Sławomira Karwowskiego wraz  z przewodniczącym rady gminy Bogdanem Tarapackim. Ponadto zadanie zyskało aprobatę całego Zarządu Powiatu w koalicji PO-SLD.                             .                                                                                     Cieszą sygnały, że po etapie niewiary i sceptycyzmu, do inicjatywy dołączają się inni parlamentarzyści, których szerokie wsparcie jest ciągle pożądane.

 

 • Zorganizowanie dwóch znaczących w województwie i kraju, konferencji inwestycyjnych z udziałem, profesorów będących znamienitych osobistości świata nauki reprezentujących najlepsze polskie uczelnie, współpraca z KGHM Polska Miedź S.A. i w efekcie po półtorarocznej pracy pozyskanie w/w inwestora z Australii oraz zorganizowanie warsztatów dla gmin przy współudziale  przedstawicieli Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, to tylko część działań powiatu w tej kadencji  w zakresie bezrobocia.

Dlatego bardzo krzywdzące i przykre były fale ataków na starostęMacieja Awiżenia i na mnie, ze stronylokalnego Ruchu Palikota i redakcji gazetyKuriera Kłodzkiego,gdzie nie zauważono wielu ważnych działań powiatu a w tym otworzenia szansy na docelowo około 2000 miejsc pracy za sprawą nowej kopalni. Ciekaw jestem, jakie większe konkrety dot. bezrobocia mają do zaoferowania krytykanci i jak się wydajeprzeciwnicy polityczni.

 

        *      Na zakończenie z szacunkiem apeluję do  przeciwników i  sceptyków :

-Jeżeli nie popieracie w/w działań to nie przeszkadzajcie, bo ja dążę do budowania a

nie walki i burzenia.

- Celowo nie mylcie społeczeństwa, bo na przedsiębiorczość i naszą turystykę, jako

praktyk stawiam na pierwszym miejscu ainwestycje dot. węgla czy wód

termalnych nie mają zastąpić tych priorytetów tylko mają być dodatkowymi

kołami zamachowymirozwoju ziemi kłodzkiej i zmniejszenia bezrobocia.

 

Uważam, że to bezrobocie zależy najbardziej od polityki rządu, ale sam z partnerami

robię wszystko, co jest w mojej mocy na poziomie lokalnym.

 

Ponadto w sprawie wydobycia węgla, inwestor przekazał mi, że w sierpniu przyjedzie

z Australii z grupą kapitałowąi bezpośrednioprzedstawiswoje działania, plany,

propozycje i opinie dotyczące dotychczasowej współpracy w Polsce.   

 

                                                                   Adam   Łącki

 

                                                    Kłodzko 20.07.2013r

 Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.